See English Version

درباره نشریه

 

نشریه (آرمان شهر کودکان) و (خانه و شهر کودک)

اهداف و چشم اندازه‌ها:

مجله «آرمان‌شهر کودکان» و «خانه و شهر کودک» در راستای به‌سازی زندگی کودکان در زمینه معماری و شهرسازی است و ترویج و توسعه این اهداف در پرتو ارزش‌ها و تجارب علمی، فرهنگی – اسلامی و ایرانی است. از این‏‌رو نشریات «خانه و شهر کودک» و «آرمان‌شهر کودکان» نشریه‌ای برای هم‌اندیشی و همگرایی کارشناسان، مدیران و دانشگاهیان و گروه‌های مسئول خواهد بود که خواستار بهبود زندگی کودکان در شهر هستند.

دانلود نشریه خانه و شهر کودک

# عنوان اندازه فایل دانلود
1 نشریه خانه و شهر کودک - شماره نخست 17219.25 کیلوبایت
2 نشریه خانه و شهر کودک - شماره دوم 16290.75 کیلوبایت
3 نشریه خانه و شهر کودک - شماره سوم 24846.08 کیلوبایت
4 نشریه خانه و شهر کودک - شماره چهارم 15674.93 کیلوبایت
5 نشریه خانه و شهر کودک - شماره پنجم 19974.24 کیلوبایت
6 نشریه خانه و شهر کودک - شماره ششم 14164.31 کیلوبایت
7 نشریه خانه و شهر کودک - شماره هفتم 14074.41 کیلوبایت
8 نشریه خانه و شهر کودک - شماره هشتم 8139.04 کیلوبایت
9 نشریه خانه و شهر کودک - شماره نهم 3919.74 کیلوبایت
10 نشریه خانه و شهر کودک - شماره دهم 4055.31 کیلوبایت
11 نشریه خانه و شهر کودک - شماره یازدهم 99877.47 کیلوبایت