See English Version

درباره نشریه

 

نشریه (آرمان شهر کودکان) و (خانه و شهر کودک)

اهداف و چشم اندازه‌ها:

مجله «آرمان شهر کودکان» و «خانه و شهر کودک» در راستای بهسازی زندگی کودکان در زمینه معماری و شهرسازی است و ترویج و توسعه این اهداف در پرتو ارزش‌ها و تجارب علمی، فرهنگی – اسلامی و ایرانی است از این‏‌رو نشریات «خانه و شهر کودک» و «آرمان شهر کودکان» نشریه‌ای برای هم‌اندیشی و همگرایی کارشناسان، مدیران و دانشگاهیان و گروه‌های مسئول خواهد بود که خواستار بهبود زندگی کودکان در شهر هستند.

 

 

دانلود نشریه آرمان‌شهر کودکان

# عنوان اندازه فایل دانلود
1 نشریه آرمان‌شهر کودکان - شماره نخست 22905.16 کیلوبایت
2 نشریه آرمان‌شهر کودکان - شماره دوم 9944.89 کیلوبایت
3 نشریه آرمان‌شهر کودکان - شماره سوم 39912.34 کیلوبایت
4 نشریه آرمان‌شهر کودکان - شماره چهارم 11371.02 کیلوبایت
5 نشریه آرمان‌شهر کودکان - شماره پنجم 35573.48 کیلوبایت
6 نشریه آرمان‌شهر کودکان - شماره ششم 40607.72 کیلوبایت
7 نشریه آرمان‌شهر کودکان - شماره هفتم 34236.27 کیلوبایت
8 نشریه آرمان‌شهر کودکان - شماره هشتم 36435.23 کیلوبایت