See English Version

اهداف سمپوزیوم

 

افزایش دانش علمی و فنی به ذی‌نفعان و تصمیم‌گیرندگان

افزایش تعهد کارکنان به سازمان و جلوگیری از دست رفتن دانش و مهارت موجود برای دستیابی به رهاوردها هم برای ذی‌نفعان و هم بالندگی  و یادگیری شخصی در جهت تدوین برنامه‌های  سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان

 

 

تبیین و بررسی شهر دوست‌دار کودک

بررسی اصول و شاخصه‌های  شهر دوست‌دار کودک برای مناسب‌سازی فضاهای شهری برای حضور کودکان در شهر

 

 

ظرفیت‌سازی پروژه‌ها با رویکرد بهره‌بردای و سرمایه‌گزاری بخش خصوص

معرفی پروژه‌ها و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي در راستای ظرفيت‌سازي توسعه مشاركت بخش خصوصی

 

 

ارزیابی و بررسی طرح‌هاي علمی و پژوهشی دانشگاهی 

تشویق و حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی جوانان و همچنین هم‌افزایی و استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های موجود دانشگاه‌ها